Mesleki Gelişim Nedir, Nasıl Sağlanır?

Mesleki Gelişim Nedir, Nasıl Sağlanır?

Öğretmenlerin hem okul içi hem de okul dışında mesleki becerilerine, etkili öğretme ve öğrenme metotlarına destek olmak, değer ve tutumlarına destek olma olayı bütününe mesleki gelişim adı verilmektedir. Özellikle mesleğe yeni başlamış öğretmenler ve bu terimi yeni duyanlar mesleki gelişim nedir? sorusu sormaktadır. Okul Temelli Mesleki Gelişimde mesleki yeterliliklerini geliştirmek isteyen öğretmenlere çeşitli eğitim programları ile destekler verilmektedir. Mesleki gelişim nasıl sağlanır? konusundaki bilgiler ise;

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

  • Okul Temelli Mesleki Gelişimde öncelikle öğretmenlere okulda bulunan materyal ve insan kaynaklarını doğru biçimde nasıl kullanabilecekleri öğretilir.
  • OTMG'de öğretmenlerin daha fazla sorumluluk alması hedeflenir. Kendi öz değerlendirmesini yapması beklenen öğretmenler, eksik yönlerini bu eğitimler ile tespit etmektedir.
  • Öğrenciler, öğretmende meydana gelen bu değişimler sonrasında bilgiye daha hızlı, daha kolay, daha etkili bir şekilde ulaşabilirler.
  • Mesleki gelişim nedir? konusunda oldukça detaylı bilgilendirmelerin bulunduğunu bilmelisiniz. Bu eğitim modelinde deneyimli öğretmenler, daha az deneyimi bulunan öğrencilere sahip oldukları deneyimleri paylaşmaktadırlar.
  • Mesleki gelişim nasıl sağlanır konusunda yukarıda da belirttiğimiz gibi amaç kişinin kendi eksiklerini görme ve bu eksiklikleri tamamla sağlanır. Öğretmenler bir nevi mesleği ile ilgili en kritik şeyler ile yüzleşerek eksikliklerini tespit etmektedir. Bu süreçte diğer öğretmenlerin desteği, öğrencilerin tutum ve davranışları, geri bildirim ve beslemenin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Okul Temelli Mesleki Gelişimde tüm süreç belirli bir plan ve program dahilince yürümektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda rehber olması için bir kılavuz dahi hazırlamış, tüm okullara göndermiştir.

Öğretmenler İçin Mesleki Gelişimin Önemi

Mesleki gelişim nedir? konusunda son bilgileri buraya sakladık. Öğretmenler için mesleki gelişimin önemi asıl burada devreye girmekte.  Öğretmen, öğrenci arasında iş birliği ortamının kurulmasını sağlayan mesleki gelişim, başarılı çalışmalar yaparak fikir paylaşımın yapılmasına ortam hazırlamaktadır. Bu eğitimlerin temel amacı kişinin öğrenme ve öğretme duygusunun pekişmesi, öğretmenlik mesleğini benimsemesidir. Hem öğrenme hem de öğretme konusunda büyük değişimler getiren bu sistem son zamanlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Daha çok mesleğe yeni başlamış öğretmenlere uygulansa da deneyimli öğretmenlere de bu dersler verilmektedir.