Hakkımızda

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Elemansizsiniz.net Hüsnü Altan İdea Kurumsal Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Özel İstihdam Bürosu (“Elemansizsiniz.net”)  ile Müşteri, aşağıdaki şartlarla sanal ortamda işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.

 

MADDE 1. HİZMET SAHİBİNİN BİLGİLERİ

 

UNVAN                        : Elemansizsiniz.net

ADRES                        : 1. Anafartalar mah. Mustafa Kemal Paşa cad. No:10/510

                                                                                     Yunusemre / MANİSA

TELEFON                     : 0850 885 06 16

FAX                             :

E-MAIL             : musterihizmetleri@elemansizsiniz.net

 

MADDE 2. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

 

FİRMA ADI/UNVAN      : [firmaadi]

TC/VERGİ NO  : [vergino]

VERGİ DAİRESİ            : [vergidairesi]

ADRES                        : [adres]
TELEFON                     : [tel]
FAX                             :  [fax]
E-MAIL                         :  [email]

 

MADDE 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Elemansizsiniz.net’in www.elemansizsiniz.net internet sitesi üzerinden Müşteri’ye iş gücü ihtiyacını karşılaması için elektronik ortamda ilan oluşturması ve kendisine tanınan miktarlarda aday veri tabanı araştırması yapması için sağlanacak sanal ortamın sunulması ilgili mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

 

MADDE 4. SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI

 

4.1. Müşteri’nin yararlanabileceği ilan türleri ve bu sözleşme ile tanınan diğer sanal hizmetler aşağıda belirtildiği şekildedir:

 • Anasayfa ilanı
 • Dopingli ilan
 • Vitrin ilanı
 • Eğitim ilanı
 • Logolu ilan
 • Aday kontörü
 • İlan paketi
 • Performans testi
 • Envanter testi

 

4.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi Müşteri’nin hizmet bedelini kredi kartı ya da EFT/Havele ile  ödeme yaptığı tarihte yürürlüğe girer ve  Üyelik Sözleşmesi’nin devamı süresince yürürlükte kalır. Üyelik Sözleşmesi her ne sebeple olursa olsun sona erdiğinde Taraflarca hiçbir bildirime gerek kalmaksızın işbu Sözleşme de kendiliğinden sona erer.


4.3. Elemansizsiniz.net’in, web sitesine Müşteri tarafından girişi yapılan ilan ve ilan içeriğinde yer alan bilgileri kontrol etme mecburiyeti olmayıp, Elemansizsiniz.net ilan içeriğindeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Elemansizsiniz.net, web sitesinin kullanılmasından ötürü özel istihdam bürosu ya da  işveren olarak değerlendirilemez, her ne şekilde olursa olsun Müşteri’nin kararları ve/veya hataları nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

4.4. İşbu Sözleşme’nin kurulması ile “Dopingli İlan Verme”, “Vitrin İlanı Verme”, “Eğitim İlanı Verme”, “İlan Paketi”, “Logolu İlan”, “Ana sayfaya İlan Verme”, “Kontör Kullanımı”, “Envanter Testi”, “Performans Testi”, “Başvuru Cevaplama” ve Müşteri’nin başvurularının bulunduğu “Başvuru Filtreleme” modülleri, müşterinin satın aldığı kadar ürün, kullanımına açılacaktır.

 

 • İlan Verme Modülü: İlan verme modülü ile Müşteri işbu Sözleşme süresince satın almış olduğu personel ilanını yayınlayabilir, yayındaki ilanın metninde değişiklik yapabilir, ilanı yayından kaldırabilir ve dilerse ilanı verirken unvanını gizli tutabilir. İlan çeşitlerinden Dopingli ilan, ana sayfada ilan ve diğer ilanlarda fiyat farkını Elemansizsiniz.net’in talep etme hakkı saklıdır.
 • Başvuru Filtreleme Modülü:Bu modül sadece Müşteri’ye gelen başvuruların Müşteri’nin belirleyeceği Elemansizsiniz.net filtreleme kriterlerine göre elemeye tabi tutulmasına imkan vermektedir.

 

 • Başvuru Cevaplama Modülü: Bu modül yayınlanan ilana başvuran adaylara tek tek ya da toplu olarak durumlarına göre yanıt gönderilebilmesini sağlamaktadır.

 

 • Müşterinin, satın almış olduğu ek paketleri Sözleşme geçerlilik süresi içinde kullanması esastır.Sözleşme süresi sonunda satın alınan ek paket kullanma hakkı da bitecektir.

 

 • Müşteri işbu Sözleşmeyle, ayrıca kontör satın alarak, sahip olduğu kontör miktarı kadar aday cv görüntüleme ve aday veritabanı araştırması yapabilecektir.Sınırlı Aday Veri Tabanı Modülü uyarınca Müşteri satın aldığı görüntüleme hakkı sayısı kadar Elemansizsiniz.net üzerinde aktif özgeçmiş oluşturan tüm adayların içinden, belirlediği Elemansizsiniz.net filtreleme kriterlerine göre özgeçmişleri eliminasyona tabi tutabilmektedir.

 

 • 1(bir) kontör ile 1(bir) adet özgeçmiş görüntülenebilir.

 

 • Üst düzey özgeçmişler 2 (iki) görüntüleme hakkı ile görüntülenebilir. Üst düzey özgeçmişler Elemansizsiniz.net aday veri tabanında bulunan yönetici seviyesindeki özgeçmişlerdir. Adayın özgeçmişinin üst düzey olabilmesi için Elemansizsiniz.net üst düzey başvurusu yapması ve elemansizsiniz.net tarafından onaylanması gerekir.

 

 • Firma aday veri tabanından ulaştığı adayın özgeçmişini açmak isterse “özgeçmişin tümünü görüntüle” butonuna basarak özgeçmişte kapalı olan alanları da görüntüleyebilir.

 

 • Özgeçmişin tamamını görüntülemek için hakkından 1(bir) görüntüleme hakkı (üst düzey için 2(iki) görüntüleme hakkı) düşer.  Her iki durum için Elemansizsiniz.net tarafından Müşteri’ye açmadan önce uyarı verilir.

 

 • Tüm görüntüleme hakkı paketleri satıldıkları ilan paketinin sözleşme süresi sonuna kadar kullanılabilir. Bu nedenle Müşteri’nin Sözleşme uyarınca satın aldığı görüntüleme haklarını Sözleşme geçerlilik süresi içinde kullanması esastır.

 

 • Aday veri tabanı Elemansizsiniz.net’in asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu Sözleşme ile Elemansizsiniz.net tarafından Müşteri’ye verilen hizmet, aday veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkânıdır. Müşteri, aday veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin sadece iş gücü ihtiyacını karşılamak için kullanacaktır. Müşteri söz konusu amaç ile belirlenen usul dışında kullanımının, Elemansizsiniz.net için telafisi imkânsız zararlar oluşturacağını bildiğini peşinen kabul eder. Müşteri’nin bu yükümlülüğüne aykırı davranışı Sözleşme ile birlikte Üyelik Sözleşmesi’nin de ihlalini oluşturacaktır. Bu halde Elemansizsiniz.net’in Sözleşme ile birlikte Üyelik Sözleşmesi’ni derhal ve tazminatsız fesih hakkı saklıdır. Bu halde Müşteri  Elemansizsiniz.net’ten ücret iadesi ile her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret, ek ödeme ve/veya tazminat talebinde bulunamayacaktır. Bu doğrultuda Elemansizsiniz.net’in uğradığı, uğramış olacağı herhangi bir zarardan da Müşteri sorumlu olacaktır.

 

 • Müşteri’nin Üyelik Sözleşmesi uyarınca elemansizsiniz.net internet sitesi üzerinden sisteme erişimi mevcuttur. Bu kapsamda Müşteri’ye özel bir kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmiştir. Müşteri kendisine tahsis edilmiş söz konusu kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak 7. maddede belirtilen ücretin ödemesini müteakip Sınırlı Aday Veritabanı Modülü’ne erişebilecek ve Sözleşme’de belirtilen kontörlerin adedi kadar özgeçmiş görüntüleyebilecektir.

 

4.5. Web sitesindeki verilerin Elemansizsiniz.net’in bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması, Sözleşme amaçları dışında kullanılması halinde tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Aksi halde Elemansizsiniz.net’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

 

4.6. Elemansizsiniz.net, web sitesi üzerinden görüntülenen özgeçmişlerin içeriğinden ve bu içerikte yer alan bilgilerin doğruluğundan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

 

4.7. Elemansizsiniz.net, web sitesinin veya internet iletişim ortamının hatasız ve kesintisiz çalışacağını garanti etmez. Web sitesinin kullanılmasından dolayı Müşteri’nin donanım veya verilerinin bakım/onarım görmesi ya da değiştirilmesi gerektiği ya da bu konuda herhangi bir zarar oluştuğu takdirde ilgili harcamalardan Elemansizsiniz.net sorumlu tutulamaz.

 

4.8. Elemansizsiniz.net, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile web sitesinin hatalı kullanılmasından veya kullanım şartlarına uyulmaması sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan, donanım, sistem yazılımı ve ağ ilişkili işlevden ortaya çıkacak arızalardan, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

 

4.9. Elemansizsiniz.net  Müşteri Hizmetleri 0236 …………….. telefon numarası aracılığıyla, Müşteri’ye sistemin kullanımıyla ilgili telefonda her türlü teknik desteği verecektir. Müşteri aynı numaradan talep ve şikayetlerini Elemansizsiniz.net’e iletebilir.

 

MADDE 5. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

5.1. Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.2. Müşteri ilan edeceği pozisyon ve firma profilindeki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden bizzat sorumludur. İşbu Sözleşme’ye konu firma profili içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı münhasıran Müşteri olup, Müşteri bu konuda Elemansizsiniz.net’in hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. Müşteri, Elemansizsiniz.net sayfalarında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını, ilan başlığında değişiklik yapamayacağını kabul eder.

 

5.4. Yayınlanan ilanda Müşteri tarafından faks numarası, e-posta, adres veya web adresi verilemez.

 

5.5. Elemansizsiniz.net’in Müşteri’ye hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda Elemansizsiniz.net işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, Elemansizsiniz.net tarafından alınmış ücretler iade edilmez. Bilakis, zarara uğraması halinde müşteriden tazminini talep edebilir.


5.6. Müşteri’nin, Elemansizsiniz.net üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, vs) iletişim kurması durumunda  Elemansizsiniz.net işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. Müşteri, bu maddenin ihlali halinde doğabilecek sonuçlara katlanır ve Elemansizsiniz.net’i her türlü sorumluluktan ari kılar.

 

5.7. Müşteri’nin bu Sözleşme’de gizlilikle ilgili olarak vermiş olduğu taahhütler, Sözleşme’den bağımsız olarak, Sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, işbu Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra da devam eder ve Sözleşme sona erdikten sonra meydana gelecek bir ihlal, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde meydana gelmiş bir ihlalle aynı sonuçları doğurur.

 

5.8. Müşteri işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, Elemansizsiniz.net’in bu nedenle uğradığı zararı tazminle mükelleftir. Elemansizsiniz.net tarafından bu nedenle idari para cezası ve sair her ne nam altında olursa olsun ceza ve/veya tazminatların ödenmesi halinde, Elemansizsiniz.net’in Müşteri’ye rücu hakkı olup, Müşteri ilk yazılı talepte Elemansizsiniz.net’e derhal ve ferileri ile birlikte ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

5.9. Aday veri tabanı, Elemansizsiniz.net için asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu Sözleşme ile Elemansizsiniz.net tarafından Müşteri’ye verilen asli hizmet, aday veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkânıdır. Müşteri, aday veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin sözleşmede belirlenen usuller dışında kullanımının, Elemansizsiniz.net için telafisi imkânsız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder. Bu nedenle müşteri, işbu Sözleşme’yi ihlal ettiği takdirde Elemansizsiniz.net’in müspet zararlarına ek olarak, yoksun kalınan kazancını da ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.10. Müşteri, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince danışmanlık hizmeti veren bir firma olduğu takdirde, yine aynı kanunlar çerçevesinde İşkur tarafından verilen “Özel İstihdam Bürosu” belgesinin bir örneğini Elemansizsiniz.net’e ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi  durumunda Elemansizsiniz.net verdiği hizmeti derhal durduracaktır.

 

5.11. Müşteri, yurtdışında istihdam etmek üzere ilan verecekse, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince, İşkur tarafından verilecek özel izin belgesinin bir örneğini Elemansizsiniz.net’e ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi  durumunda Elemansizsiniz.net verdiği hizmeti derhal durduracaktır, ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

5.12. Müşteri, yurtdışında faaliyet gösteren bir firma ise, gerek yurt içinde gerekse yurtdışında istihdam edeceği iş ve işçiler için ilan verecekse, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı kanunlar gereğince, İşkur tarafından verilecek özel izin belgesinin bir örneğini Elemansizsiniz.net’e ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde, yasalara aykırı bu durumun tespit edilmesi ve/veya yasal uyarı vb. şekilde öğrenilmesi  durumunda Elemansizsiniz.net verdiği hizmeti derhal durduracaktır.

 

5.13. Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması ile Elemansizsiniz.net veri tabanında yer alan adayların bilgilerini, özgeçmişlerini incelediği zaman, incelenen adaya Müşteri’ye ait firma isim bilgisinin iletilmesine muvafakat eder.

 

5.14. Müşteri, Elemansizsiniz.net sayfalarında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını, ilan başlığını değiştiremeyeceğini aksi halde ilanının Elemansizsiniz.net tarafından kapatılacağını kabul eder.

 

MADDE 6. SÜRE

 

Müşteri’nin satın aldığı ürünü kullanma süresi; satın aldığı ilanda belirtildiği kadar olup bu sürenin bitiminde üyeliği de sona erecektir. Bu süre Müşteri tarafından ödemenin tamamen gerçekleşip, hizmet şifresinin Müşteri’ye verilmesi ve/veya satın aldığı ürünün aktif edilmesi ile başlar. Kullanma süresi içerisinde pasif edilen ilan aktif edilmez, satın alınan süresi kadar kullanılmış sayılır.

Elemansizsiniz.net sayfalarında yayınlanan personel ilanlarının yayında kalma  süreleri, ilanın aktif duruma getirilmesinden itibaren, sözleşme üyelik süresi dâhilinde olmak koşulu ile 60(altmış) gündür. Müşterinin üyelik süresinin bitimine 60(altmış) günden daha az bir süre kaldığı durumlarda ilan yayınlanırsa, söz konusu ilan, üyelik süresi bitene kadar yayında kalacaktır, üyelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca işbu madde kapsamında belirtilen 60(altmış) günlük yayın süresi, müşterinin ilanı yayınladığı ilk günden itibaren işlemeye başlamakta ve kesintisiz olarak (ilan müşteri tarafından belirli bir süre pasife alınmış olsa dahi) 60(altmış) gün sonunda son bulmaktadır. Müşteri ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde ilan metninin içinde düzeltme yapılabilir. Müşteri ilan başlığını değiştiremez

 

MADDE 7. SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ


7.1. Üyelik Sözleşmesi’ne konu;

 • Anasayfa ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  ……………………TL
 • Dopingli ilan için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  ………………………TL
 • Vitrin ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  …………………………TL
 • Eğitim ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  ………………………..TL
 • Logolu ilan için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  ………………………..TL
 • Aday kontörü (her 10’lu paket) için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  ……………………TL
 • İlan paketi için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  …………………………TL
 • Performans testi için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  ………………….TL
 • Envanter testi için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil  ……………………..TL

 

Ücretin ödeme şekli sunulacak hizmet öncesi peşindir.

 

7.2. Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan ilanın yayınlanması için gerekli olan şifrelerin kendisine gönderilmeyeceğini ve/veya ürünün aktif edilmeyeceğini, şifrelerin gönderilmesini ve/veya ürünün aktif edilmesini müteakip hizmetin ve Elemansizsiniz.net’in yükümlülüğünün tamamlandığını, ilan yayınlanmasa dahi hizmetin tamamlanmış sayılacağını, ödemiş olduğu ücretin iadesini ilan yayına alınmamış olsa dahi talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

 

7.3. Hizmet bedeli Müşteri tarafından Elemansizsiniz.net’in hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Elemansizsiniz.net’in işbu Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır. Ödenen ücretin iadesi de mümkün olmayacaktır.

 

7.4.  Fatura adresinde mukim [firmaadi] adına [vergino] vergi numaralı firma adına düzenlenecektir. Mükellef e-fatura uygulamasına kayıtlı değilse, kendisine aşağıda belirtilen e–mail adresine e-arşiv uygulaması kapsamında bir fatura düzenlenecektir. Söz konusu fatura mükellefin talebi ile e-fatura format ve standardı kullanılarak ve faturanın basılabilir görüntüsü eklenerek elektronik ortamda mükellefe iletilecektir. Bu kapsamda ayrıca kağıt fatura gönderilmeyecektir. Müşteri işbu sözleşmeyi imza altına alarak, söz konusu e-arşiv faturasının elektronik ortamda kendisine iletilmesini talep ve beyan etmektedir.


E-Arşiv kapsamında fatura gönderilecek mail adresi: [email]

 

 

MADDE 8. CAYMA HAKKI

 

İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri’ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri’ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca da Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 9. SON HÜKÜMLER

 

9.1. Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu Sözleşme uyarınca verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın  tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

 

9.2. Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

9.3. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde  Manisa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

İş bu Sözleşme [bugun] tarihinde düzenlenmiştir.

 

                       HİZMET VEREN

                MÜŞTERİ FİRMA ADI/UNVAN

Elemansizsiniz.net Hüsnü Altan İdea Kurumsal Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Hizmetleri Özel İstihdam Bürosu

[firmaadi]