Üretim Planlama Nedir?

Üretim Planlama Nedir?

Üretim planlama, bir ürünün üretiminde gerçekleşen maliyet hesabı, alıcıyla buluşması, zaman yönetimi, istenilen kalitede ortaya konulması gibi tüm süreçlerinin planlanarak o ürünü hatasız ve en kaliteli şekilde ortaya koymak amacıyla yapılan planlamalardır. Asıl amaç, müşteri beklentilerini de karşılayarak ürün ortaya konulurken tüm süreçleri düzgün bir şekilde planlamaktır. Böylelikle üretimden sevkiyata tüm aşamalar analiz edilerek koordine bir şekilde tüm birimlerle uyum sağlanır.

İşletmeler için oldukça önemli bir departman olan üretim planlama departmanı, üretimin yapıldığı tüm işletmelerde bulunmalıdır. Böylelikle üretim gerçekleştikten sonra geri dönüşü olmayan hatalarla karşılaşma riski minimum seviyeye inecektir.

Üretim planlamada en özet yoluyla işletmelerin öncelikle ürünün türünü, miktarını, üretim zamanını ve hazır olması gereken zamanı planlamaları gerekmektedir. Böylelikle mevcut sermayeyle yapılacak işten maksimum verim alınabilir.

Üretim Planlamanın İşletmeler İçin Önemi

Bilinen en sade haliyle herhangi bir işe planlı olarak adım atmak hem sonrasında oluşacak talihsizliklerin önüne geçer hem de öncesinde sıralamaya konulan aşamalar görülerek gidişat ön görülebilir. Böylelikle maliyet hesabı yapılabilir, zarar engellenebilir, karışıklıklar giderilebilir, sistemli bir şekilde ilerlenerek yapılacak işin ve üretilecek ürünün önemi anlaşılabilir. Üretim planlamada da bununla bağlantılı olarak, işletmeler bir ürünün üretimindeki tüm aşamaları, maliyeti, türü, zamanı baştan belirlerler ve böylece sonrasında ne gibi durumlarla karşılaşılacağından haberdar olarak herhangi bir sürprizin önüne geçerler. Üretim planlama, gidişatın beklendiği gibi gitmesi amacıyla oldukça önemli bir adımdır.

Gidişatın ön görülebilmesinin yanı sıra üretim planlamada önem arz eden bir diğer husus da müşteri taleplerine ve piyasa rekabetine uygun olarak üretimi yapılacak ürünlerin maliyetlerini, zamanını baştan tayin ederek oluşabilecek olumsuzlukların da önüne geçmektir.

Üretim Planlama Aşamaları Nasıl Olmalıdır?

Üretim planlama belirli aşamalarla gerçekleştirilir. Asıl amaca uygun olabilmesi sebebiyle adım adım ilerlemek daha sistematik bir şekilde ilerlemeyi kolaylaştıracaktır. Üretim planlamada atılması gereken adımlar:

  • Ürünün tüketici tarafından talep edilme boyutunun ön görülerek ona göre miktar planı yapılması
  • Üretim zamanının tüketicinin ihtiyaç duyduğu/tercih ettiği zaman dilimine göre ayarlanması
  • Üretimde kullanılacak malzemelerin belirlenerek gruplandırılması
  • Talebin zamanla artması ihtimaline yönelik stok planlaması yapılması olarak sıralanabilir.