Üretim Departmanında Yer Alan Önemli Meslekler

Şirketlerin üretim departmanlarında farklı türden meslekler bulunur. Üretim departmanı genel olarak tedarik zincirini bir ara basamağı olarak kabul edilir. Gelen hammaddeyi ürün olarak ortaya çıkaran ve bunu en az kayıpla gerçekleştiren departmandır. Torbalı iş ilanları içerisinde üretim departmanı ile ilgili ilanlar da mevcuttur. Bu departmanda üretim müdürü, üretim planlama mühendisi, üretim operatörü gibi meslekler yer alır.

Üretim Müdürü?

Üretim müdürü, şirketlerin üretim bölümlerinde görev alan, şirketle ilgili plan ve projelerde etkin rol alan, çalışanlara rehberlik eden, imalat sürecinin her aşamasını yöneten kişidir. Üretim müdürü aynı zamanda üretim noktasında kontrol ve eşgüdümü sağlama gibi önemli bir görevi de üstlenir. Üretim müdürü, hazırlanan üretim planına uygun olarak üretimin belirlenen giderlere ve kalite hedeflerine uyumlu şekilde devam etmesini sağlar. Sektördeki ar-ge faaliyetlerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim sürecini buna göre optimize eder. Üretim müdürü ilanlarında genellikle, mühendislik fakültelerinin Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezunu olma şartı aranır. Torbalı iş ilanları incelendiğinde bu meslek grubu için ilan şartları daha ayrıntılı görülür.

Üretim Planlama Mühendisi?

Üretim planlama mühendisi, belli bir hedef ve strateji dâhilinde firmaların üretim hedeflerini gerçekleştirmek için günlükten yıllığa kadar farklı başlıklarda planlama yapan, üretimin de zamanında ve problemsiz şekilde gerçekleşmesini sağlayan kişidir. Üretim planlama mühendisi müşteriden gelecek talebe göre sevkiyat planlaması yapar. Verimlilik kaideleri içerisinde personel ve makine verimlilik analizi gerçekleştirir. Üretim planlaması yaparken personel çalışma düzeyini de en optimum seviyeye çıkarmaya çalışır. Üretim planlama mühendisi Torbalı iş ilanları başvurusu için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde bulunan Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranır.

Üretim Operatörü?

Üretim operatörü, şirketlerin üretim departmanları içinde görev alır. Üretim operatörleri, üretim bandından çıkan ürünlerin son kontrollerini yapar. Ayrıca ürünleri hazır hale getirmek de üretim operatörünün görevidir. Hammadde temini, iş organizasyonu, kalite yönetim sistemi, üretim makinelerinin kontrolü, ürünün sevkiyatı ile ilgili tüm aşamaları gerçekleştirme işlemleri üretim operatörünün görevleri içinde yer alır. Üretim operatörü ilanlarına başvurabilmek için Endüstri Teknik Meslek Liselerinin ve Meslek Yüksek Okullarının metal işleri, torna tesviye, elektrik, endüstriyel elektrik, makine gibi bölümlerinden mezun olma şartı göz önünde bulundurulur.