Satış Danışmanı Nedir, Ne İş Yapar?

Satış Danışmanı Nedir, Ne İş Yapar?

Satış danışmanı, bulunduğu marka içerisinde ürün satışı, ürün tanıtımı ve bunun gibi daha birçok faaliyetin gerçekleştirildiği meslek dalı olan satış danışmanlığı işini üstlenen kimsedir. Bir satış danışmanı, yer aldığı ve hizmet verdiği marka içerisinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. İletişimde olduğu ve mevcut marka ürünleri pazarladığı tüketiciyle en fazla iletişim halinde olan kişiler satış danışmanlarıdır. Bu da satış danışmanlarının, markalarının imaj ve vizyonunu temsil ettikleri anlamına gelir. Bu nedenle bir satış danışmanında bulunması gereken birçok önemli özellik vardır.

Satış danışmanları ürünün sunumu, pazarlama ve satışı, ürünün raporlaması, ürünün takibi gibi marka içi birçok önemli faktörle ilgilenir. Ürünü tüketiciyle bulaştıran satış danışmanları, ürünle ilgili yeterli ve doğru bilgiye sahip olmalıdırlar. Aksi takdirde karşı tarafa yeterince yansıtılamayan ürün, pazarlanamayacak ve satışı gerçekleştirilemeyecektir. Peki satış danışmanı tam olarak ne iş yapar?

Satış Danışmanları Ne İş Yapar?

Satış danışmanları, yer aldıkları kurumun oluşturduğu satış ve pazarlama planlarına göre hareket ederler. Onlara sağlanan ekipman, araç-gereçle öngörülen şekilde ürünü tüketiciye sunarlar. Bu da en doğrusu olan müşteri taleplerini anlayarak yapılır. Elbette bunun anlaşılabilmesi için belli tecrübe ve donanıma sahip olunması gerekmektedir. Bunlar da düzgün bir diksiyon, dinleme becerisi, anlayabilme ve mantık süzgecinden geçirebilme yetisi, kararlı ve öz güvenli iletişim kurabilme, dış görünüşe ve kendine saygı gibi aslında iletişim gerektiren meslekleri icra eden herkeste bulunması gereken özelliklerdir. Bunların dışında satış danışmanları:

  • Tüketici istek ve şikayetlerini iyice belirleyerek buna uygun dönüşüm ve raporlama sağlama,
  • Hedef kitleye ürün sunumu yapılırken oldukça gerekli olan doğru mimik kullanımı, iyi ayarlanmış ses tonu, akıcı konuşma gibi özelliklere sahip olma,
  • Tüketicinin isteklerini, tüketiciye doğru sorularak yönelterek anlama ve onu doğru ürüne yönlendirip ürün satışını gerçekleştirebilme,
  • Satış sonrasında da tüketiciye gerektiği takdirde destek hizmeti sunma,
  • Şahit olduğu ve tecrübe ettiği satış ortamlarından yola çıkarak eksikleri ve olması gerekenleri belirleyerek, öneri sunma ve satış sürecine katkı sağlama,
  • Siparişlerin hazırlanarak zamanında teslim edilmesi gibi marka adına kar sağlayacak ve markanın gelişimine de katkıda bulunacak özelliklere sahip olmalıdır.