Maden Mühendisi Kimdir?

Yer kabuğunun bazı katmanlarında çeşitli iç ya da dış etkenlerle oluşan ve ekonomik yönden değer taşıyan minerallere maden ismi verilir. Maden mühendisi, çeşitli teknikler kullanarak madenin miktarını ve konumunu belirleyen, yer altı ve yer üstü kazılarıyla madene ulaşan, değişikler yöntemler kullanarak cevherin üretimini yapan kişidir. Aliağa iş ilanları içerisinde rastlanılan maden mühendisi ilanları, işte madencilik sektöründe görev alan kişilerle ilgili ilanlardır. Maden mühendisleri, çeşitli endüstri şubelerinin hammadde ihtiyacını karşılayabilmek için sürdürülen çalışmalar esnasında iş güvenliği ve sağlığı, ekonomi, ahlaki değer, çevreye saygı temel kriterleriyle hareket ederler. Maden mühendisliği son yıllarda istihdam alanı oldukça genişleyen mühendislik dalları arasında yer alır. Maden mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alan 4 yıllık lisans eğitimi veren maden mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekir.

Maden Mühendisi Çalışma Alanları

Maden mühendisi, cevher, endüstriyel hammadde ve kömür yataklarının sondaj, jeofizik gibi çeşitli yöntemlerle aranması, ekonomik, güvenli ve çevreye uyumlu biçimde işletilmesi, zenginleştirilmesi hususlarında uzman olan mühendis olarak tarif edilir. Aliağa iş ilanları arasında da sıklıkla kendine yer bulan maden mühendisliği, mezunlarına pek çok iş imkânını bir arada sunar. Maden mühendisinin çalışma alanı oldukça geniştir. Maden mühendisleri; madencilik, seramik, cam, çimento sanayi, mermer ve taş ocağı işletmeleri, tünelcilik gibi alanlarda iş bulabilir. Yine maden mühendisleri, madencilik ve doğal kaynaklarla ilgili projelerde, fizibilite ve değerlendirme çalışmalarında yer alırlar. Ayrıca günümüzde çok popüler olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, danışman ve teknik gözetmen olarak da görev alabilirler. Maden mühendisliğinin bir de eğitim boyutu mevcuttur. Bu bölümün mezunları alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde öğretim görevlisi, öğretim üyesi ya da uzman olarak görev alabilirler. Aliağa iş ilanları içinde sıklıkla yer alan maden mühendisi ilanları pek çok kişiye iş olanağı sağlıyor. Maden mühendisliği gelişmiş toplumlarda çok büyük kıymet gören mühendislik dalları arasında yer alır. Bu mühendislik dalıyla ilgili ülkemizde de pek çok iş imkânı maden mühendislerini bekliyor. Özellikle iş güvenliği ve sağlığı uzmanlığı son yıllarda artan ve zorunlu hale getiren denetimlerden dolayı maden mühendisleri için çok ciddi bir iş imkânı olarak büyük avantajlar sunuyor.