Kariyer Yöntemi Aşamaları

Kişi hayalini kurduğu iş yaşamı ile gerçekte var olan iş yaşamını bir noktada buluşturarak uyumlaştırmaya çabalarken, çalışma yaşamı boyunca çok farklı evrelerden geçebilir. Bu bahsedilen evreler karşılaşılacak yaşam dönemleri ile çok yakından ilişkilidir. Aslında anlatılmak istenen;

Var olan bütün çalışan bireylerin tarafından işe belirli bir noktadan başlayabilme ve belli bir zaman yani doygunluk geçmesi sonucun da aşağı yönlü bir emeklilik dönemine girilmesi sözde inişe geçme durumları söz konusudur. Kariyer hedefi evrelerini şu şekilde özetlemek mümkündür.

 

Keşfetme ve Arama (0–25 Yaş)

 

Bireyin kariyerine ilişkin bilgileri toparlama gerekli olan araştırmaları yapabilme dönemi aslında tam olarak okuldan iş hayatına atlanılacak olan o uzun eğitim öğretim dönemidir. Birey çoğu zaman meslek seçebilme noktasında ailesindeki meslek gruplarından etkilenebilmektedir. Küçük bir çocuk hayatı boyunca kendisinde barındırdığı bilgilerin tamamını ilk olarak çevresinden öğrenir. Meslek gruplarını da bu şekilde ilk olarak gördüğü anne baba adaylarının mesleği, aile ve yakın çevre çalışanlarının mesleği ve okul hayatında görmüş olduğu meslekler olarak belirler. Bu şekilde meslek hayatı adına ilk tanımlamaları yaparak hedefleri doğrultusunda da ufak araştırmalar yapmış olacaktır. Bir birey meslek seçebilmek için ilk olarak kendini tanıyabilmelidir. Kendini doğru tanıyan bir birey kendine en uygun mesleği seçebilecektir. Birey kendini tanıma aşamasında eksik veya tam olduğu noktaları öğrenir ve bunu seçim yaparken gözden geçirir. Kendini tanıyan birey buna göre gelişimini sağlar.

 

İş Kurma (26–35 Yaş)

 

Kişi bu zaman aralığında artık kendine en uygun işi bulmuştur. Yapısını, eksiklerini ve gerek duyacağı tüm ek getirileri bilir ve ona göre adımlar atmaya başlar. İşi ile ilgili tüm olanakları tek tek inceler. Geri bildirim sağlayan mekanizmalarını doğru şekilde işleterek tutum ve davranışlarında gerekli olan denetlemeleri yapar, düzenler. Bu dönem aralığı ilk işi bulma, bulunan işe yerleşme, gerek duyulan yetenekleri kazanma, işi en iyi şekilde öğrenebilme ve yaşıtları tarafından kabul edilme vakit aralıklarını kapsar.

Kariyer Ortası (36–50 Yaş)

Bu kariyer noktasında orta aşamaya gelen birey, kariyer hayatında belli bir noktaya ulaşabilmiştir artık; var olan konusunda gerekli söz sahibidir. Sorumlulukları, görevleri daha fazla artmış, daha çok inisiyatif kullanmaya başlamıştır artık ve sonuç olarak mesleğinde bir uzman haline gelmiştir.  Bu süreç zarfında mesleğinde ilerleyebilme içinde olan şahıslar, kariyer yönetim ve yönlendirme planlarını ve hedeflerini tekrar gözden geçirir. Başarılarını belli kıstaslar doğrultusunda yeniden gözden geçirerek, gerekli düzenlemeleri yapar ve kariyer planlama hedeflerini değiştirerek yepyeni bir iş arayışı ve iş bulma süreci içine girebilir.

 

Kariyer Sonu (51–65 Yaş)

 

Geç-kariyer dönemi olarak da adlandırılan bu dönem kişiye genel olarak biraz da olsa rahatlamayla birlikte tecrübeli ve kariyer hayatının başarılı olduğu dönemi yaşama fırsatının olduğu bir zaman zarfıdır. Bu evrede kişi, sonsuza kadar etkili bir şekilde kalamayacağı gerçeğini görmeye başlar.

 

Azalma / Emeklilik (65–75 Yaş)

 

Kişi birçok sebepten kaynaklı gerileme aşamasına girer. Kişiler çalışma ve çalışmama arasındaki var olan denge değişikliğine hazırlanırlar. Emeklilik, kişinin hayatında farklı bir kariyer yapılanması için yeni amaçların başladığı ve geliştiği bir süreçtir.