Kariyer Yönetiminin Planlaması

Kariyer planlaması kısaca söylemek gerekirse var olan kariyer yönetiminin bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda da problemleri çözüme kavuşturma işlemidir. Hem organizasyonel hem de bireysel olarak yapılıyor olmasına rağmen, kariyer yönetimi organizasyonel kariyer hedeflerinin planlanması ve aksattırılmadan yürütülmesi ile alakalıdır.

Kariyer Planlaması; istihdam edilen kişinin tüm olanakları var olan seçeneklerin ve bu seçeneklerin doğurduğu değerlendirmelerin farkına varılması, bahsi geçen plan ile ilgili amaçların tayin edilmesi, bu kariyer amaçlarına varabilmede yönlerin belirlenebilmesi zamanın daha iyi kullanılmasını sağlamak için mesleki tecrübe ile alakalı eğitimlerin alınması ve farklı gelişim metotlarının programlanması işlemdir.

Kariyer planlamasının esas hedefi, şirket üst yönetimin istihdam edilen personele var olan kariyer planlamalarını yapabilmek için destek olmalıdırlar. Kariyer planlamasının var olan diğer hedefleri ise;  

  • Örgütte ilerde doğacak boş pozisyonlara eleman yetiştirmek,
  • Bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi,
  • Çalışanların potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak,
  • Verimlilik kayıplarını en aza indirmek,
  • Örgütte yaratıcı düşüncenin gelişmesine fırsat vermek.
  • Çalışanların mesleki doyumunu ve işlerine olan bağlılığını artırmak,
  • İnsan kaynaklarını etkili kullanmak,
  • Yeni ve farklı bir alana giren personelin değerlendirilmesi,
  • Yükselme ihtiyacının tatmini için personelin geliştirilmesi,
  • Eğitim ve kariyer imkânlarının bir sonucu olarak iş başarımının yükseltilmesi.