Kariyer Yönetim Sisteminin İnsan Kaynakları Yönetimine Sağladığı Yararlar

Kariyer, çalışanların sahip olmak ve ulaşmak istedikleri uzmanlığa dayalı iş başarısını ifade eder. İnsan Kaynakları Yönetiminin görevlerinden biri de, çalışanları işe gelirken sadece doğru kriterlere göre seçim yapmak değil, aynı zamanda bilgi ve beceri açısından yeterli veya üstün özelliklere sahip olanları da işletme tutmaktadır. Bu nedenle performans yönetimi ve kariyer planlama gibi uygulamalar yoluyla, çalışanlara uygun iş ortamı yanında yükselme şansı da tanınmalıdır.

Şirket içinde varlığını sürdüren yöneticilerin, organizasyon hedeflerine varabilmesi adına fayda sağladıkları kaynaklar sırasıyla; personel, para, ürün,  malzeme, yer ve zaman kaynaklarıdır. Bu söz bahisi olan kaynaklar içerisinde en önemli olanı ve aynı zamanda sağlanabilmesi en güç olan genel manada istihdam edilen kişi için personel diye isimlendirilen insan kaynağı kısmıdır. Söz konusu bu kavram olan, İnsan kaynağı, ilk kez 1970 yılında dünya üzerinde ki yönetimler de gündeme gelen İnsan Kaynakları yaklaşımı dört büyük aşamadan geçerek meydana gelmekte olduğu söylemek ihtimal içerisindedir. Bunu dört büyük aşamayı dillendirmek gerekirse ; İnsani İlişkiler Yaklaşımı, Personel Yönetimi, Bilimsel Yönetim Yaklaşımı ve İnsan Kaynakları Yönetimi diye karşımıza çıkmaktadır.

 

Günümüz koşulları düşünüldüğünde, çalışan personelin hangi ölçüde önem az ettiğini anlama işlevini kazanmışlar ve işçi sınıfı diye öteledikleri kisveye farklı bir plan doğrultusunda ilgilenme kararı vermişlerdir. Bu bağlamda bakıldığında ise, İnsan Kaynakları Planlaması vazgeçilmesi güç bir konu olarak karşılarına çıkagelmiştir ve artık olmazsa olmaz bir alana dahil edilmiştir.

 

İşe yönelik mevcudiyetinin koruyan kariyer düzeninde, istihdam edilecek kişilerin, işe alınması için yapılacak ve atılacak tüm adımların düşünülen pozisyonun gerektirdiği elzem olan tüm nitelikleri daha evvelinden kazanmış yani uzmanlaşmış olması gerekir.