Kariyer Planlamasının Amacı

Kariyer planlamasının amacı bireyin ilave eğitim, bilgi veya yeni beceriler kazanmasıyla buna hazır olduğunun belirlenmesidir. Kariyer planlarken okunacak yazı.

Kariyer planlamasının amacı, bireyin ilave eğitim, bilgi ya da yeni beceriler kazanması ile buna hazır olduğunun belirlenmesidir. Çalışan şu anda kariyerinin neresinde olduğunu öğrenmeli, gelecek için plan yapmalı ve kariyeri ile şu anda içinde bulunduğu mevcut durumun ve kaynakların uyuşup uyuşmadığını değerlendirmelidir. Bu amaçla, değişik kendi kendini değerlendirme formları ya da testlerine ulaşabilir. Bazı örgütler bu materyalleri personel için tedarik eder.

Kariyer Planlamanın Yararları

Çalışanlar kendilerini geliştirmek, ispatlamak, sorumluluk üstlenip pek çok sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmek için çaba sarf eder ve sürekli kariyer geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

Kariyer planlamasının çalışanlara sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir.

  • Çalışanların kişisel gelişimlerini artırır,
  • Çalışanların ihtiyaçlarının tatminini kolaylaştırır,
  • Çalışanları motive ederek daha kolay yükselmelerini sağlar,
  • Çalışanların fiziksel, sosyal ve zihinsel kapasitelerinden yöneticilerin haberdar olmalarını sağlar,
  • Kariyer hedeflerinin belirlenmesi, çalışanların potansiyel yeteneklerini harekete geçirmelerini sağlar,
  • Çalışanların yeteneklerini her an kullanıma hazır hale getirmeleri için teşvik eder,
  • Çalışanların işlerinden doyum almalarını sağlayarak kendilerini güçlü hissetmelerine yol açar
  • İşletme içinde terfi imkânı yarattığından çalışanlara yükselme imkânı sağlar,
  • Farklı deneyimleri ve eğitimleri olan çalışanlara kariyer planlama desteği verilerek örgüt ile bütünleşmeleri sağlanır,
  • Daha iyi bir iş ve daha çok para yanında daha fazla sorumluluk, hareketlilik ve verimlilik arttırma becerisi kazandırır.