İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir iş yerindeki çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak, işletme güvenliğini sağlamak, ortaya çıkacak herhangi bir güvenlik problemini önlemek için çalışmalar yapıp tedbir alan uzman kişileridir.

 İş sağlığı ve güvenliği elamanının görev kapsamı oldukça geniştir. İş sağlığı ve güvenliği elamanı, işçi sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atan durumların ortaya çıkmasını öngören, bunun için önceden planlama yapan kişidir. Soma fabrika iş ilanları özelinde sıklıkla adını duyduğumuz bu kişiler, iş yeri ortamlarını ve ekipmanlarını belirlenen güvenlik kalite standartlarına göre denetler, inceler. Gerekli hijyen programlarını işletmeye göre tespit edip uygulamasını yapar. Sağlıkla ilgili yapılan şikâyetleri inceler ve bunların kamu mevzuatına uygun olup olmadığını tespit eder. Tehlikeli koşul ve ekipmanları düzeltmek için mühendislerle iş birliği içerisinde hareket eder. Analiz için fabrika ya da işletmelerden örnek madde alıp incelenmesi sürecini başlatabilir. Görüldüğü üzere bir iş yerindeki çalışma koşullarının sağlığa uygun olup olmadığı ve güvenliği iş sağlığı güvenliği elemanlarının genel çalışma sahasını oluşturur. İş sağlığı ve güvenliği elamanı olabilmek için meslek yüksekokullarının 2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programından ya da fakültelerin 4 yıllık mühendislik bölümlerinden mezun olmak gerekir.

 

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Soma fabrika iş ilanları özelinde ele aldığımız İş sağlığı ve güvenliği konusu, hassas bir faaliyet alanını oluşturur. Madencilik sektörü de iş sağlığı ve güvenliğinin belki de en önemli olduğu çalışma sahalarının başında yer alır. Madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği noktasında dikkat edilmesi gereken kurallar söz konusudur. Bu kuralların yüz yılların tecrübesi sonucu ortaya çıkmıştır. Birçok risk ve tehlikenin minimize edilmesini sağlayan bu kurallar hayat kurtarıcı işleve sahiptir. Bunun yanında yenilikçi teknoloji ürünü kullanılan ekipmanlar da kişisel güvenlikte önem arz eder. Patlama, kazma, maden çıkarma, pompalama, bakım ya da temizlik gibi işlemler neticesinde ortaya çıkan gaz ve tozlar sağlığa zarar verebilir. Kullanılacak koruyucu ekipmanlar, çalışanların sağlık ve güvenliğini koruma altına alacağı gibi madendeki üretkenliği de artırır. Önlemlerle iş sağlığı ve güvenliği maden şirketlerinin imajını da artıran bir alandır. Güvenilir ve sağlıklı bir maden her zaman sektördeki her paydaş tarafından öncelikle tercih edilir. Soma fabrika iş ilanları, alanında çalışmak isteyen ya da iş arayan iş sağlığı ve güvenliği elemanlarının her zaman incelemesi gereken ilanlar arasında yer alır.