İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri Ve Türkiye’de İnsan Kaynakları

Günümüz koşulları düşünüldüğü zaman, sürekli değişim gösteren ve gelişim gösteren dünyada insan kaynakları yönetiminin asıl amacı; var olan davranışlarının geliştirilmesi maksadıyla yönetsel davranışlara özenli bir şekilde ilerleyiş kaydetmek maksadı ile önem verilmesi asli görevidir.

Kısaca, İnsan Kaynaklarım Yönetiminin amaçları şu şekilde ifade edilebilmektedir.

 1. İnsan kaynaklarını organizasyonel KPI’lar yani hedefler istikametinde şirketin fayda sağlayacağı en verimli şekilde kullanabilmeli,
 2. Çalışan personelin ihtiyaçlarını karşılanması hasebiyle ve mesleki açıdan gelişmelerinin sağlanabilmesi,
 3. Şirket içinde ki var olan organizasyonel değişimi sağlamak ve bu değişimi sürekli revize etmek aynı zamanda sürekliliğini sağlamak,
 4. Öğrenen ve düşünen organizasyon oluşturmak,
 5. Organizasyonel bağlılık oluşturmak.

Dünya’nın neresine giderseniz insan her yerde en önemli ve değerli bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan doğası gereği çoğu durumda acizdir ve acizliğini ortadan kaldıracak bazı desteklere ihtiyaç duymaktadır. İnsanın değerinin en fazla bilinmesi gereken yerde su götürmez bir gerçektir ki çalıştığı işletme olmalıdır.

 

Günümüz koşulları dikkate alındığında, insan kaynaklarının kendisini fazlasıyla hissettirdiği Dünyada, firmaların mali olarak ortaya koydukları birikimin yanında bir de insan kaynakları birimi için şirketlerin piyasada varlıklarını daha güçlü olarak sürdürmeye çaba göstermeleri, fazla miktarda artış göstermiştir.  

 

Ülkemizde ise, personel çalışma yaşamı ilk defa 1960 ile 1970 yılları arasında görülmüştür. Ülkemizde, çalışma yaşamı ile ilgili bazı kanunların da yürürlüğe girmesiyle beraber Personel Yönetimi mantığıyla tanışmıştır. Şirketlerde kişisel olarak görülen özlük ve bordrolama işleyişlerinin hataya düşmeden aksiyon alınmaya çalışıldığı bu birim, 1990 yıllarına girerken daha fazla ilerleme göstermiştir. Bu bahsi geçen farklılaşım olan teknolojinin ilerleme sürecinin, insanların belirli bir bilince sahip olması, kültür seviyesinin yukarı seviyelere artışının gözlemlenmesi, birçok sosyolojik sebepten ötürü, insan kaynakları yönetimi kavramını egale edip, insan kaynakları yönetimi ismini almıştır.

 

Türkiye’de uluslararası düzeyde olan firmalardan başka İnsan Kaynaklarını bir yönetim anlayışı olarak kabul gören pekte mevcut örgütlenme yoktur. Hatta bazı firmalar, İnsan Kaynakları Birimini ekstra bir harcama kısmı olarak görüp, insan kaynakları departmanına gerek bile duymamaktadırlar. Kısaca anlatmak gerekirse, bu kavram Türkiye’de tabiri caizse; fazla sevilmeyen bir birim olarak görülüyor.

İnsan Kaynakları Departmanı İşlevleri

 • Çalışma ilişkileri ve güvenlik işlevleri
 • Maaş ve ücret politikasını tayin etme işlevleri,
 • İş ve iş gören değerleme işlevleri,
 • İstihdam etme ve yerleştirme işlevleri,
 • Eğitim ve sürekli olarak geliştirme işlevleri,
 • Güdüleme işlevleri,
 • İletişim işlevleri.

 gibi, bir firmanın her türlü istihdam edilen personelle ilgili alacakları aksiyonları düzenleyecek en önemli birimlerin başında gelmektedir.