İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İnsan kaynakları yönetimi içerisinde planlama son derece önem arz eden bir süreçtir.  İnsan kaynakları yönetiminin bulunduğu şirketin kader tayinini belirleme gücüne sahip olan insan istihdamını sağlayan kaynağın yani insan kaynakları seçimi, personelin işe alınma süreçleri ve işe olan uyumluluğu aynı zamanda kurumun kendi içinde başarılı çalışmaları gütmesi önemli bir etki yaratması hasebiyle insan kaynakları yönetiminin yapacağı planlamaya bağlıdır.

 

İnsan kaynakları yönetimi değişen gün koşulları ışığında bir organizasyon olarak şirketin insan kaynakları ihtiyacını ölçe yetisine sahiptir. Ve bu analizler sonucu oraya çıkan istihdam eksiğini, fazlalığını, uygunluğunu ya da uygunsuzluğunu gidermek için gerekli aktiviteleri yerine getirir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi ve bunun karşısında bulunan şirketin bütün birimleri doğrudan İnsan Kaynaklarına bağlı ve bunun alacağı kararlar doğrultusunda hareket etme güdüsüne eğimlidir.

 

Şirketlerde istihdam elenecek olan personelin, özellikleri yönü ile var olan bir disiplin içinde sağlamak, insan kaynaklarının ilk görevidir. Bu durumun yanında da İnsan Kaynakları Planlaması, ne sayıda ve hangi nitelikleri taşıyan çalışana gerek olduğunu, bu istenilen talebin ne dereceye varana dek karşılanmasının olası olduğunu öngörülmeme doğrultusunda ki var olan bir girişim olarak tanımlanabilmektedir.