İnsan Kaynakları Yönetiminin İlkeleri

İnsan Kaynakları Yönetim Politikasına ait olan ilkeleri şöyle dile getirebiliriz.

1. Verimlilik İlkesi

Verimlilik ilkesi, işveren altında çalışan personelin düşünsel ve fiziksel gücünden en üst seviyede fayda sağalmayı ve yararlanmayı, var olan verimli çalışma sürekliliğini daimi kılmayı hedeflemektedir.

 

2. İnsancıl Davranış İlkesi

Bir şirkette, elde edilmiş olan başarının hakiki nedeni, ekonomik sebepler sayesinde sosyal ve insancıl durumların birlikte bulunmasında yatmaktadır. Firma, ekonomik hedeflerinin yanında, personelin gereksinimlerini, konu ilişkin bilgi alabilmelerini, kişisel tercihlerini kullanmalarını başarabilmelidir ki, etkin olmayı başarabilsin. Firma ilk olarak çalışan kişi sayısının beklentilerini iyi bir şekilde tanıma işlemini gerçekleştirmelidir.

Bu konuda insanı insan kaynakları planlanması nezdinde, dünya üzerinde varlığını sürdüren şu 6 maddeye değinmek yerinde olacaktır.

  • Personelin hayat standardını yukarılara çıkartmak,
  • Personeller arası diyaloğu ve çalışılan firmaya olan sadakati arttırmak,
  • Güvenliği sağlamak
  • Bağımsız çalışma ortamı yaratmak
  • Yönetsel güç kazandırmak
  • Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak

 

3. Eşitlik İlkesi

Şirket, istihdam edilen arasında ırk, dil, cinsiyet, fikir, inanç ve din farklılığı bakılmaksızın, istihdam edilmesinden başlayan sürecin istihdam sonuna kadar olası bir durumla karşılaşılması halinde bile, denklik kuralına uygun bir davranış halinde olunması gerekliliğindedir. Bilhassa istihdam edilme süresinde ve şirkette ilerleme fırsatı denkliği sağlanmalı, personelin becerisi, mesleki donanımı, bilgi, kişilik ve yeteneklerinin haricinde de diğer ölçütlere asla yer vermemelidir.