İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı

İnsan kaynakları planlamasının birbirinden farklı hedefleri ve söz konusu planlamalarının etkinliği bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile dolaysız olarak temas halindedir.

 Bu hedefleri  iki ana başlık altında görmek mümkündür: Birinci başlık, çalışan personelin etkin ve verimli kullanımını sağlayabilmek, ikinci başlık ise, mesleki yönden tatmin olmuş kişilere ulaşabilmektir.

Firmaların ihtiyaç duymuş olduğu, istihdam edilen personeller ile şirketlerin ellerinde bulunan spesifik özellikle benzerliğinde teferruatlı şekilde tayin edildiğinden, personelleri işe alma süresi zarfında ve çevrede bu iş için uygun adaylar arasından yapılan iş seçimlerinde daha doğru ve yerinde tercih yapabileceği su götürmez bir gerçektir.

 İnsan kaynakları uzmanlarının diğer amaçları şunlardır ;

  • İstihdam edilen personelin, işe konsantrasyonlarını artıracak ve işlerine dört elle sarılacak düzeyde eylemleri planlamak ve bu eylremlerden aksiyonlar alabilmek,
  • Firmaların personelleriyle ilgili olarak mesleki yönlendirmeleri yapabilmek,
  • İnsan kaynaklarıyla konulan uygun ve tutturulabilir hedeflerin, SIPOC ve KPI formları ışığında takibini yaabilmek,

Firmanın, İK birimine yapmış olduğu yatırımların geri besleme raporlarını sunmak ve bu yatırımların hayata geçmesinde şirkete yardımcı olmak.