İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Yönetimi İlişkisi

1980’li senelerden daha sonra ticaret ve iş alanında gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişen ortamda varlığını sürdüren organizasyonel ilerlemeler ve istihdam edilen personele özgü gelişimler ışığında insan kaynakları departmanları pek çok konuda gelişme ve ilerleme göstermişlerdir.

Var olan hizmet örgütlerinin, başarılı bir biçimde ayakta kalabilmeleri için sahip oldukları insan kaynaklarını sürekli iyileştirme de yeni olanakların araştırılmasına sebebiyet vermiştir. Kariyer planlamasını tanımlamak da bu durumda gerçek olabilmektedir. Bu imkânların organizasyonel yaklaşımda, gereken işlemleri gerçekleştirme de ve istihdam edilen personel ile organizasyon arasında var olan ahengin gerçekleşmesinde fazlasıyla önem arz eden bir görevi üstlenmişlerdir.

Kariyer planlaması, organizasyon içinde bireyin kendine bir yol çizmesi ve ilerleme adımlarının da şirket amaçlarıyla paralellik göstermesi ve gerçekleşmesi gereken bu hedeflerin gerçekleştireceği araçları belirleme süreci olarak tanımlanmadır.  

Örgütler tarafından uygun kariyer planlama ve iyileştirme olanakları ile mutmain olmuş tüm istihdam edilen personelin işlerine genellikle daha bağlı, daha üretken ve yeniliklere daha fazla açık oldukları buna bağlı olarak da işletmenin hedeflerini gerçekleştirme yönünde daha çok çalışmaya istekli oldukları belirtilmiştir.

Kariyer Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kariyer planlaması yapılırken, varsayılan ilk adım olarak ulaşılmaya çalışılan ilk hedef ile ilgili kararın objektif olarak verilmesi gerekmektedir. Hangi kısma ne şekilde ve ne zaman ulaşılmak ve bu yolda da emin adımlarla gidebilmenin gerekliliği iyi analiz edilmelidir. Engellerin her an çıkabileceği unutulmadan alternatif yollar düşünülmelidir.

Sektör belirlenirken, hangi işlerin güncel olarak fazlaca maddi yarar sağlayacağı ortaya konmalı ve buna göre bir meslek grubu seçilmelidir. Ve sistemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir alt yapı için de çaba gösterilmesinin gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Kişilerin her sektörde varlığını sürdüreceği işleyişler ile ilgili olarak, kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi gerekli bir durumdur. Bu kısımda bilhassa önem arz eden kişilerin ve işleyişin artı yönlerinin arttırmak ve eksik yönlerinin kamufle ederek, geliştirmek ve iyileştirme çabalarını yapabilmek. 

Kariyer planlarında bazı durumlarda değişikliklere gidilebilir fakat bu değişikliklerin hayata geçmesi esnasında finansal durumlarda da fazlaca değişiklik gerçekleşebilir. Bazı durumlarda kişinin kendini check etmesi ve kariyer haritasına ve koşullara göz atmasında fazlasıyla fayda sağlayacaktır.  

Kariyer Yönetiminin Amaçları

Kariyer planlaması kişinin her yönden etkilenmesine zemin hazırlayan bir süreçtir. (Kişinin motivasyonu, ortaya çıkan ürünün kalitesini, birey ve işletmenin amaçlarını,  verimliliğin seyrini vb...) durumların arttırılması için insan kaynakları yönetiminin olmazsa olmaz bir uygulaması halini almıştır.

Kariyer planlamasının amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İstihdam halinde olan kişilerin kariyer hedeflerini tutturma durumlarını başarabilmeleri
  • Kariye yönetimi içinde insan kaynakları kısmının etkili kullanımı için zemin hazırlamak
  • İstihdam edilen personelin iyileştirilmesini becerebilmek,
  • Çalışma hayatı içinde ki farklılaşım durumun ayak uydurmak,
  • Kariyer yönetimi, kişinin kendi kariyer planının, örgüt içinde ki kariyer iyileştirme vasıtaları ışığında desteklenmesidir.

İyi bir kariyer yönetiminden söz edebilmek için organizasyonel amaçlarla bireysel amaçların bütünleştirilerek, bireylerin kariyer hedeflerini gerçekleştirme konusunda işletmenin destek sağlaması gereklidir.

Burada yapılacak olan ilk işlem, organizasyon içindeki pozisyonların fonksiyonel özelliklerinin saptanması olacaktır. İş analizleri yapılarak iş ve görev tanımları ortaya çıkarılır. Tüm bu pozisyonlar için gerekli bilgi, beceri ve yetenekler belirlenir. Bu işlemler için organizasyon ya kendi yöneticilerinden ya da dışarıdan atanacak bir yönetici almak suretiyle çalışanlarına kariyer yönetimi hizmeti verir.