İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı Tanımı

İKY yani diğer bir açılımla İnsan Kaynakları Yönetimini açıklamak gerekirse; Var olan herhangi bir örgüt içinde ki personelin hakkını, örgütsel sessizliğini oluşturmaması için, istihdam edilen kişilerin şirkete ve kendine olan aynı zamanda çevreye fayda sağlayacak biçimde ve dahası çalışılan örgütün içinde asla var olan yasalara ters düşmeyecek etken bir biçimde yönetilmesini amaçlayan aksiyon alınabilecek çalışmaların tamamıdır.

 

Dünya üzerinde var olan ve yapılan her organizasyonun en önemli unsurunun insan olduğunun bilinmesinden bu yana, sahasında etkin, anlayış kabiliyeti yüksek, işe odaklılık oranı üst düzey, kalifiye ve uzman eleman talebine cevap verilmesi, uygun görülen elemanların şirket içinde işe alınmaları için fazlaca belirleyici bir süreçte, ciddi bir rol oynamaya başlamıştır.

Kısacası, insan kaynaklarının organizasyonel yapıya, bu yapıda çalışan personele ve çevreye fayda sağlayacak şekilde, yasalara da uyum göstererek, etkin bir biçimde devamını da meydana getiren işlev ve çalışmaların tamamı olarak görmemiz mümkündür. İnsan Kaynaklarının bir organizasyonda bulunmasının niyeti, personellerin moralini düzeltmek ve işe konsantre olmalarını gerçekleştirmek aynı zamanda da kişilerin performansı artıracak ortamların vuku bulması, iyileştirilmesi ve devamlılığının devam ettirilmesi için var olan strateji, politika ve bilginin sağlanmasıdır.

En belirgin ve en temel fonksiyonların başında gelen eleman seçimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin tabanını oluşturmaktadır. Öncelikle kurumların var olan bu konu için taşımış olduğu önem, kurumun şirket ağında ki sürekliliğini sağlayacak olan personelin seçilmesinin şirket devamı için taşımış olduğu önemden kaynaklanmaktadır. Hakikaten de, kurumun hedeflerini hayata geçirecek personelin bulunması ve şirketin istediği donanıma sahip olanlarının seçilebilmesi, günümüz koşullarında başlı başına bir iş kolu olarak görülmesi de gayet yerindedir.

 

İstihdam sağlama süreci, insan kaynakları bölümünün ana süreçlerinden birisi olması ve aynı zamanda mevcut eleman ihtiyaçlarının tespiti noktasında da, var olan bu talebin uygun vasıtalar ile çalışacak kişiye ulaşmasının sağlanması ve bu kişilerin istihdam edilebilmesini içermektedir.