İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları

İnsan kaynakları ihtiyacının tespitinde üretilmiş olan tüm mal ve hizmetlerin,  piyasa içinde ki ele alınan veriler nezdinde ki taleplere temel mahiyette bakıldığından, hem bahsi geçen dönem içinde bulunan satışların tahmin edilmesi gerekmektedir. Fakat yapılmış olan planları beklenilen satış ya da talep miktarlarına ilaveten aşağıda ki durumlar içinde göz önüne konulamlıdır. 

 

  • Şirketin gelecek planı ile ilgili olarak gerçekleşen ve geleceğe dönük olan tahminler için elde edinmeye uğraşılan değişim oranları hakkındaki araştırmaları,

 

  • Şirketin farklı ve duruma göre değişim gösteeren ihtiyaçları düşünüldüğünde var olan istihdamın nicelik ve nitelikleri ile beceri ve hünerlerinin analizi,

 

  • Şirket sahası içerisinde işletmeye göre değişim gösteren mal ve hizmetlerin bütününün kalitesini artırmaya yönelik ya da var olan pazarlara yeni pazarlar ekleme çalışmasını üstlenme bunun yanında da bu yeni pazarlar için şirketin almış olduğu yeni kalkınma politikalarını uygulama,

 

  • Verimliliği artıran teknolojik değişimlerin takibi,

 

  • Sahip olunan finansal kaynaklar.