Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır?

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır?

İşletmelerin personellerinden verim alabilmesi için personellerin mutlu olması çok önemlidir. Modern insan kaynakları anlayışlarında işletmeler çalışanlarının memnuniyetini sağlamaya özen gösterirler. Bir personel görev yaptığı işletmeden her açıdan memnunsa orada maksimum performans sergileyebilir ve kendini çalıştığı kuruma ait hissedebilir. Aksi halde tam performansla çalışamaz ya da tüm enerjisini işine veremez.

Çalışanların memnuniyetini sağlamak için bazı ipuçları verelim;

Kendilerini Önemli Hissetmelerini Sağlayın

İnsanlar özellikle işlerinde kendilerini önemli hissederse memnun olabilirler. Bu yüzden çalışanlarınıza profesyonel bir kontrol mekanizması içinde belirli yetkiler verin.  Personellerinize kendi işleriyle ilgili karar verebilme alanı bırakın.

İş Ortamlarını Kişiselleştirmelerine İzin Verin

Bir kişinin çalışma ortamında mutlu olmasının ön koşullarından biri çalışma ortamını istediği gibi düzenleyebilmesidir. Bu yüzden belli bir çerçevede personellerinize çalışma ortamını kişiselleştirme şansı tanıyın.  İnsanlar dekor ve ekipman anlamında çalışma alanlarını yönetirse memnuniyet dereceleri artacaktır.

İşyerine Ulaşım Olanaklarını Geliştirin

Özellikle büyük şehirlerde insanlar için işe gidiş geliş stresli bir süreçtir. İşe gidiş geliş sürecinde stresli olan personeller gün içinde kendini işine veremez. Bu yüzden trafik saatlerinden kaçabilmek için iş saatlerini esnetme,  personellerinize servis sağlama,  mümkün olduğu süre ve saatlerde uzaktan çalışma gibi esnek uygulamalar gidiş geliş stresinden kurtulmalarını sağlar.

Sosyalleşecekleri Ortamlar Oluşturun

Bir iş yerinde insanlar birbiriyle sosyal ortamda vakit geçirdikçe daha sıcak bir çalışma ortamı oluşturulabilir. Çalışanlarınızı memnun etmek istiyorsanız ofis içinde çalışma ortamı düzenini ve diğer süreçleri sosyalleşme odaklı hale getirin.  Ayrıca iş dışında da personellerinizin birlikte vakit geçirebilecekleri sosyal ortamlar yaratmaya odaklanın.

Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Vadedin

Bir kişinin çalışma ortamında sağlıklı olduğunu bilmesi daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Bu yüzden personellerinizin stres seviyesini azaltma ve genel sağlık durumlarını iyileştirme adına gerekli önlemleri alın.  Ayrıca hijyenik bir çalışma ortamı oluşturun.

Kişisel Gelişimlerini Destekleyin

İşini seven insanlar kendilerini geliştirmek isteyecektir. Bir işletmede görev yapan personeller kendini geliştirdikçe bu durum işlerine de olumlu yansıyacaktır. Bu yüzden personellerinizin kendini daha rahat hissetmesini sağlamalısınız.  Kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler planlayın.