Bakım Sorumlusu Kimdir?

Bakım sorumlusu, mekanik ve enerji alanında uzmanlaşmış, teknik konularda bilgi sahibi olan ve mahiyetindeki ekip ile birlikte ilgili bakım, onarım işlerinin yapılmasından sorumlu teknik personeldir. Manisa iş ilanları içerisinde de bakım sorumlusu iş ilanları çeşitli dönemlerde yer alır. Bakım sorumlusu, ilgili işletmenin çalışma süreçlerinde sürekliliğini ve verimliğini sağlamakla görevlidir. Bakım sorumlusu, çalıştığı işletmelerde genellikle makine ve enerji müdürüne karşı yükümlülükleri olan kişidir. Diğer bir tabirle bakım sorumlusunun üst müdürü makine ve enerji müdürüdür. Yerine vekâleten görev alabilecek kişi ise makine bakım teknisyenidir. İşte bakım sorumlusu bu hiyerarşi içinde işlerini yürütür.

 

Bakım Sorumlusu Ne İş Yapar?

Bakım sorumlusu çok geniş bir sorumluluk çizelgesine sahiptir.  Bakım sorumlusu konumu itibariyle öncelikle mahiyetindeki personeli sevk ve kontrol eder. Üretim işletmesinde yer alan makinelerin mekanik bakımlarını organize eder ve her daim makinelerin çalışır durumda olmasını sağlar. Bakım sorumlusu, mekanik atölyedeki imalatları takip ve organize eder. Bunun yanında hidrofor dairesinin, doğal gaz istasyonlarının, buhar hatlarının, arıtma tesislerinin ve tüm tesisatın verimli biçimde çalışmasını sağlar. Bakım sorumluluğu aslında işletmeler için kritik öneme haiz bir pozisyondur. Çünkü bakım sorumlusu, işletmedeki ilgili aksaklıkların giderilmesinde kilit rol oynar. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışma şartlarının oluşumunu da sağlar. Manisa iş ilanları içerisinde bütün bu sorumlukları taşıyan bakım sorumlusu ilanları da yer alır. Bakım sorumlusu gerekli gördüğünde mahiyetindeki personele eğitim verir. Personel ve üretimle ilgili çözemediği sorunları amirine bir rapor dâhilinde sunar. Her türlü iyileştirme çalışmaları için tespitlerinden hareketle öneriler sunar.

 

Manisa’da Bakım Sorumlusu’nun Çalışma Alanları Nelerdir?

Ege’nin gelişmekte olan il merkezleri arasında olan Manisa, son zamanlarda artan ticaret ve sanayi hacmiyle göç alan iller arasında yer alıyor. Manisa’da yer alan sanayi kuruluşlarında ve fabrikalarda bakım sorumlusu pozisyonunda pek çok kişi istihdam edilir. Bakım sorumlusu ifade ettiğimiz üzere elektrik elektronik, makine, mekanik alanlarında görev alan üst düzey bir teknik personeldir. Çalışma alanı oldukça geniş olan bakım sorumlusu pozisyonu, Manisa iş ilanları içerisinde her dönem kendine yer bulur.